Våre eiendommer

Grand Hotell Stord

EiendomsPortefølje Grand Hotell Stord
Solgt

Besøk gjerne grand-hotell.com for mer informasjon

  • Adresse/Sted:

    Osen 5

  • Postnr:

    5405

  • Sted:

    Stord

Vi driver utleie av egen fast eiendom. I tillegg til kjøp og salg av eiendom, investering i andre selskaper og øvrig virksomhet som naturlig hører inn under dette. Virksomheten har holdt på siden 2008. I dag er vi tre kontoransatte og en vaktmester. Vi administrerer og forvalter leiligheter for over 200 leietakere i Bergen.

Vi foredler våre eiendommer ved hjelp av investering, kompetanse og idéer til ettertraktede utleieobjekter.

Torget 11, 5014 Bergen

+47 90 87 20 59