Våre eiendommer

Bygård

Hølleland Holding AS Aad Gjelles gate 13

Aad Gjelles gate 13

Hølleland Holding AS Strandgaten 78

Strandgaten 78

Hølleland Holding AS Øvre Korskirkeallmenningen 4

Øvre Korskirkeallmenningen 4

Hølleland Holding AS Vaskerelven 32

Vaskerelven 32

Hølleland Holding AS Vaskerelven 21

Vaskerelven 21

Hølleland Holding AS Torggaten 11

Torggaten 11

Hølleland Holding AS Sverres Gate 9

Sverres Gate 9

Hølleland Holding AS Strandgaten 96

Strandgaten 96

Hølleland Holding AS Strandgaten 89

Strandgaten 89

Hølleland Holding AS Strandgaten 83

Strandgaten 83

Hølleland Holding AS Brattlien 13

Brattlien 13

Hølleland Holding AS Strandgaten 80

Strandgaten 80

Hølleland Holding AS Strandgaten 52

Strandgaten 52

Hølleland Holding AS Sandviksvei 55

Sandviksvei 55

Hølleland Holding AS Nye Sandviksvei 3

Nye Sandviksvei 3

Hølleland Holding AS Møregaten 14

Møregaten 14

Hølleland Holding AS Magnus Barfotsgate 5

Magnus Barfotsgate 5

Hølleland Holding AS Lyder Sagensgate 28B

Lyder Sagensgate 28B

Hølleland Holding AS Lodin Leppsgate 4

Lodin Leppsgate 4

Hølleland Holding AS Herman Foss gate 7

Herman Foss gate 7

Hølleland Holding AS Helgesens gate 3
Solgt

Helgesens gate 3

Hølleland Holding AS Hegrenesveien 1

Hegrenesveien 1

Hølleland Holding AS Strandgaten 58

Strandgaten 58

Hølleland Holding AS Strandgaten 68

Strandgaten 68

Hølleland Holding AS Nattlandsveien 14B

Nattlandsveien 14B

Hølleland Holding AS Vetrlidsallmenningen 21

Vetrlidsallmenningen 21

Hølleland Holding AS Hamburgersmauet 7B

Hamburgersmauet 7B


Næringsbygg

Hølleland Holding AS Storaneset 12

Storaneset 12

Hølleland Holding AS Storaneset 32

Storaneset 32

Hølleland Holding AS Øvre Korskirkesmug 2

Øvre Korskirkesmug 2

Hølleland Holding AS Vangsgaten 36

Vangsgaten 36

Hølleland Holding AS Gabriel Tischendorfs vei 16

Gabriel Tischendorfs vei 16

Hølleland Holding AS Kokstadveien 46 AS

Kokstadveien 46 AS

Hølleland Holding AS Strandgaten 54

Strandgaten 54

Hølleland Holding AS Strandgaten 76

Strandgaten 76

Hølleland Holding AS Birkeveien 43

Birkeveien 43

Hølleland Holding AS Mathopsveien 58

Mathopsveien 58

Hølleland Holding AS Hamrehjørnet AS

Hamrehjørnet AS

Hølleland Holding AS Krokeidveien 13

Krokeidveien 13

Hølleland Holding AS Kvassnesveien 42

Kvassnesveien 42

Hølleland Holding AS Lureveien 66 AS

Lureveien 66 AS


Hotell

Hølleland Holding AS Hordaheimen

Hordaheimen

Hølleland Holding AS Strangehagen 2

Strangehagen 2

Hølleland Holding AS Grand Hotell Stord
Solgt

Grand Hotell Stord

Hølleland Holding AS Norfra Cannes

Norfra Cannes

Hølleland Holding AS Sunnhordland Hotell

Sunnhordland Hotell

Hølleland Holding AS Uttrågata 42

Uttrågata 42


Kjøpesenter

Hølleland Holding AS Hardangersenteret

Hardangersenteret


Vi driver utleie av egen fast eiendom. I tillegg til kjøp og salg av eiendom, investering i andre selskaper og øvrig virksomhet som naturlig hører inn under dette. Virksomheten har holdt på siden 2008. I dag er vi tre kontoransatte og en vaktmester. Vi administrerer og forvalter leiligheter for over 200 leietakere i Bergen.

Vi foredler våre eiendommer ved hjelp av investering, kompetanse og idéer til ettertraktede utleieobjekter.

Torget 11, 5014 Bergen

+47 90 87 20 59