Kontakt oss

Våre verdier kan karakteriseres med respekt og ansvarlighet overfor våre omgivelser og leietakere.
Våre ansatte har en offensiv, inkluderende og tilittsfull holdning, med vilje til nyskaping.

blank-profile-image.jpg

Fredrik Michalsen

Utleie

blank-profile-image.jpg

Frode Hølleland

Eier

Vi driver utleie av egen fast eiendom. I tillegg til kjøp og salg av eiendom, investering i andre selskaper og øvrig virksomhet som naturlig hører inn under dette. Virksomheten har holdt på siden 2008. I dag er vi tre kontoransatte og en vaktmester. Vi administrerer og forvalter leiligheter for over 200 leietakere i Bergen.

Vi foredler våre eiendommer ved hjelp av investering, kompetanse og idéer til ettertraktede utleieobjekter.

Torget 11, 5014 Bergen

+47 90 87 20 59